Tähän asti keskustelussa ja ilmastotyössä painopiste on ollut ilmastonmuutoksen hillinnässä ja päästöjen vähentämisessä. Hillintä ja päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan riitä ehkäisemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia kokonaan, vaan on pystyttävä myös sopeutumaan tulossa oleviin ja jo nyt nähtävissä oleviin muutoksiin.

Ilmastonmuutos tuo mukanaan sään ääri-ilmiöitä, joilla on erityisen suuri vaikutus maatalouteen. Siinä missä muilla aloilla saattaa sään vaikutus näkyä vasta kun myrsky katkaisee sähköt, maataloudessa hienovaraisemmillakin muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia satoihin ja koko alan kannattavuuteen. Riittää, että kasvukaudella sateet ajoittuvat normaalista poikkeavalla tavalla. Ilmastonmuutos vaikuttaa maataloudessa niin kotieläin- kuin kasvinviljelytiloihinkin, ja vaikutukset ovat hyvin moninaisia. Esimerkiksi kylvöjen ajoittaminen vaikuttaa muuttuvan entistä tärkeämmäksi sadon määrän ja laadun kannalta.  Myös ratkaisut ovat moninaiset: kyse ei ole pelkästään myrskyihin varautumisesta, vaan yhtä tärkeitä ovat vaikkapa lajikevalinnat, maan kasvukunnon parantaminen tai keinot eläinsuojan viilentämiseksi.

Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousyritysten sopeutumista ja varautumista ilmastonmuutokseen:

  1. Muodostamalla hyvä tilannekuva ilmastonmuutoksen vaikutuksista erityyppisten maatilojen toimintaan.
  2. Järjestämällä koulutuksia, tapahtumia ja työpajoja varautumis- ja sopeutumiskeinoista.
  3. Tuottamalla koulutus- ja infomateriaalia maatalousyritysten sekä alan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden käyttöön.
  4. Tukemalla verkostojen ja yhteistyön muodostumista.

Muistetaan kuitenkin, että ilmastonmuutoksen vaikutukset maatalouteen eivät ole pelkästään kielteisiä: tärkeä osa sopeutumista on kyky hyödyntää mahdollisimman hyvin pidentynyttä kasvukautta ja leudompia talvia. Lähdetään siis yhdessä rakentamaan entistä vahvempaa maataloutta!