Savonia-ammattikorkeakoulu koordinoi sään ääri-ilmiöihin kohdistuvaa ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkostoa. Painopisteinä ovat erityisesti maa- ja metsätalousalat ja niihin kytkeytyvät arvoverkot. Yhteistyökumppaneina ovat mm. MTK, ProAgria, Suomen Metsäkeskus, Metsänhoitoyhdistys Savotta, Itä-Suomen yliopisto, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Geologian tutkimuskeskus GTK, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Pelastusopisto sekä yrityksiä eri toimialoilta.

Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto tekee tiivistä yhteistyötä Hiilineutraali Pohjois-Savo verkostossa https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/, joka kokoaa yhteen Pohjois-Savon ilmastotyötä.