Yritysten asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita yritysten vastuullisuudesta. Vaatimus vastuullisuudesta näkyy myös julkisissa hankinnoissa ja yritystoimintaa rahoittavat julkiset ja yksityiset tahot edellyttävät niiltä toimia kestävän kehityksen edistämiseksi.

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kaikkiin toimialoihin myös Suomessa. Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan elinkeinoelämälle erilaisia uhkia mutta myös paljon mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomiointi oman yrityksen liiketoimintaan on edellytys jatkuvuudelle ja kilpailukyvylle.

EU ja jäsenvaltiot kuten Suomi ovat käynnistäneet vihreän siirtymän toimenpiteet, jotka tukevat talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Se vauhdittaa ratkaisuja, joilla vähennetään päästöjä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Lisäksi pyritään parantamaan energiatehokkuutta sekä nopeuttamaan muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen. Tavoitteita edistetään muun muassa toimilla, jotka saavat liikkeelle mahdollisimman paljon vihreän siirtymän investointeja.

Savonia-ammattikorkeakoulu (Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto), Business Kuopio, Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut, Business Center Pohjois-Savo ja Navitas Yrityspalvelut ovat aloittaneet pohjoissavolaisille yrityksille suunnatun vihreän siirtymän neuvontakokonaisuuden. Käynnistys oli 29.10.2021.

Neuvonta on toimialariippumatonta ja kohteena ovat pienet ja keskisuuret yritykset sekä mikroyritykset. Kokonaisuus edistää myös kasvua ja kansainvälistymistä. Neuvonta on maksutonta.

Kokonaisuus muodostuu infotilaisuuksista, sparraustyöpajoista ja seminaareista vuoden 2022 loppuun asti. Teemoja ovat mm. kestävän kehityksen yritysrahoitus, kiertotalouden liiketoimintamallit sekä vastuullisuuden mittaaminen ja raportointi.

Neuvontakokonaisuus on osa Uusi vastuullisuus -sparrausohjelmaa.

Seuraava tapahtuma on kevään 2022 aikana liittyen vihreän siirtymän rahoitukseen. Ajankohta varmistuu huhtikuun aikana.

Lukemista:

Suomen valtion Vihreä siirtymä – elpymis- ja palautumissuunnitelma: https://vm.fi/vihrea-siirtyma

Business Finland – Kasvuyritysten vihreän siirtymän innovaatiorahoitushaku: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/kasvuyritysten-vihrea-siirtyma-innovaatiorahoitushaku

Business Finland ja Suomen kestävän kasvun ohjelma: https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma

Vastuullisuus ja vihreä siirtymä yrityksissä (blogi): https://www.savonia.fi/artikkelit/vastuullisuus-ja-vihrea-siirtyma-yrityksissa/

Meillä on kiire vihreään siirtymään (blogi): https://blogit.savonsanomat.fi/liiketta-liiketoimintaan/meilla-on-kiire-vihreaan-siirtymaan/