Toukokuussa 2021 valmistui Pohjois-Savon yhteinen maakunnallinen ilmastotiekartta. Pohjois-Savon ilmastotiekartta viitoittaa maakunnan yhteistä tietä kohti hiilineutraalisuutta. Ilmastotiekartassa määritetään maakunnallisen ilmastotyön tavoitteet, painopisteet ja kärkitoimenpiteet. Toimenpiteissä on huomioitu ilmastonmuutoksen hillintä sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen. Pohjois-Savon ilmastotiekartta löytyy täältä: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/ilmastotyo/ilmastotiekartta/

Ilmastotiekartan päätavoitteena on, että Pohjois-Savo on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vähintään 80 % vuoteen 2007 verrattuna ja loput päästöt sitoa tai kompensoida kestävästi. Toimenpiteet on jaoteltu painopisteisiin kuudelle sektorille, joita ovat 1) Maa- ja metsätalous, 2) Liikenne ja logistiikka, 3) Energia- ja vesihuolto, 4) Teollisuus, 5) Ruoka, kuluttaminen ja jätehuolto sekä 6) Aluesuunnittelu, rakentaminen ja asuminen. Lista osoittaa, jotta ilmastotyö koskettaa kokonaisvaltaisesti elinympäristöämme, elintapojamme ja elinkeinojamme.

Pohjois-Savon ilmastotiekartan painopisteillä vahvistetaan ilmastokulttuuria, lisätään kiertotaloudella kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä, kasvatetaan hiilinieluja ja -varastoja, tuotetaan entistä puhtaampaa energiaa ja rakennetaan yhdessä ilmastoturvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta.

Ilmastoturvallisuus on ilmastokriisin näkyvin ja tuntuvin teema, koska se on keinovalikoima, jolla sopeudutaan ja varaudutaan ilmastonmuutokseen ja erityisesti sään ääri-ilmiöihin. Ilmastoturvallisuuden varmistaminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen ovat välttämättömiä, jotta ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Ilmastoturvallisuustyö on keskeinen osa YK:n Agenda 2030 ja Inhimillinen turvallisuus -tavoitteiden toimeenpanoa.