Käynnissä nyt

Ilmastokriisi – alueellinen sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Hanke kohdistuu ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen. Erityistavoitteessa tavoitellaan aktiivista varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kielteisten vaikutusten ennakointia ja vähentämistä sekä myönteisten vaikutusten luomiin mahdollisuuksiin tarttumista. Sopeutuminen on ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien toimien rinnalla välttämätöntä. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2023-31.5.2024.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke.


Julkaisut

Lue Savon Sanomien ja Savonian sivuilla julkaistuja artikkeli- ja blogikirjoituksia


Tapahtumat

Ilmastokriisi -hanke järjestää lukuisia tapahtumia, kuten työpajoja ja webinaareja


Ajankohtaista hankkeessa

Pohjois-Savon ilmastofoorumi 16.11.2023: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen – hyvinvointia ja turvallisuutta

27.09.2023

Ilmastokriisi -hanke on mukana järjestämässä Pohjois-Savon ilmastofoorumia, jonka teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen eri näkökulm

Lue lisää

Tekoja, toimintaa ja osallisuutta – Savonia tarjoaa vastuullisuusosaamista

16.09.2021

Kestävä kehitys uudistaa yhteiskuntamme toiminnan ja mahdollistaa kestävän elämäntavan.

Lue lisää

Yritykset markkinoiden turbulenssissa

16.09.2021

Yritysten toimintaa haastaa tällä hetkellä markkinoilla vallitseva epävarmuus, joka näkyy konkreettisesti ennätyksellisenä korkojen nousuna ja i

Lue lisää
Lue kaikki artikkelit