Tietoa meistä

Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Savon maa- ja metsätalouden varautumista ja resilienssikykyä suhteessa sään ääri-ilmiöihin. Tavoitteena on vaikuttaa myös ihmisten arkeen, inhimilliseen turvallisuuteen kuten vesi-, ruoka- ja terveysturvallisuuteen. Hankkeessa luodaan Pohjois-Savon maa- ja metsätalouden elinkeinoja tukeva ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto ja ilmastoturvallisuuden oppimisympäristö.

Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hanke edistää Pohjois-Savon maa- ja metsätaloussektorin ilmastoturvallisuuden osaamisen kautta alan elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämistä ja elinvoimaisuuden edistämistä sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamista. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2020–31.12.2022.

Viimeisimmät julkaisut

Suomen suurin Luontodialogi-päivä 9.3.2022

Mikä meitä estää pysäyttämästä luontokatoa? Mitä luonto sinulle merkitsee? Näitä kysymyksiä pyöritteli keskiviikkona 9.3.2022 yli sata ryhmää ympäri Suomea. Ilmasto- ja ympäristöaktivisteja, elinkeinoelämän edustajia, aluekehittäjiä, tutkijoita, taiteilijoita, toimittajia, opiskelijoita, opettajia, …

Vihreä siirtymä tuo pk-yrityksille uusia mahdollisuuksia

Yritysten asiakkaat ovat aiempaa enemmän kiinnostuneita yritysten vastuullisuudesta. Vaatimus vastuullisuudesta on mukana myös julkisissa hankinnoissa ja yritystoimintaa rahoittavat julkiset ja yksityiset tahot edellyttävät yrityksiltä toimia kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi. …

Ilmastonmuutos ja terveys, 2 op -opintojakso avattu!

Savonia-ammattikorkeakoulu on julkaissut kaikille avoimen Ilmastonmuutos ja terveys, 2 opintopisteen opintojakson, jonka tavoitteena on antaa perustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista väestön terveyteen. Opintojaksolla käydään läpi ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja perehdytään erilaisiin keinoihin, …

Vastuullisuus ja vihreä siirtymä yrityksissä

Joitakin vuosia sitten mediassa oli paljon esillä termi viherpesu (engl. greenwash), jolla tarkoitetaan pintapuolisesti ympäristöystävällistä yritystä, joka luo eri tavoin mielikuvia toimintansa ympäristöystävällisyydestä. Maailma kuitenkin muuttuu alati kiihtyvällä vauhdilla, ja …

Helteiden vaikutukset terveyteemme

Tänä kesänä olemme saaneet nauttia poikkeuksellisen lämpimistä kesäpäivistä, ja lämpötila onkin useampaan otteeseen kohonnut yli 30 asteen. Hellepäiviä on ollut yhtäjaksoisesti joillakin paikkakunnilla jopa kuukauden ajan. Esimerkiksi Kouvolassa mitattiin yhteensä …

From climate change to climate security

Climate change is a global problem that affects millions of people everywhere. As a result of climate change, temperatures will rise and is expected to rain and snow more. On …