Yhteistyöhankkeet

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon, SISU -hanke
Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon, SISU -hanke on käynnistänyt laajan 15 eri kunnan ja seutukunnan välisen ilmastoyhteistyön. Hanke tähtää ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön juurruttamiseen kuntien jokapäiväiseen toimintaan. Näkyvä ja avoin ilmastotyö tulee lisäämään Pohjois-Savon maakunnan ja seutujen vetovoimaa muun muassa elinkeinoelämän keskuudessa.

Hiilineutraali Pohjois-Savo
Hiilineutraali Pohjois-Savo -työ kokoaa maakuntamme ilmastotyötä. Rakennamme pohjoissavolaista verkostoa, jonka kanssa kuljemme kohti kestävää ja vähähiilistä taloutta. Tervetuloa mukaan!

Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla – Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä (SysteemiHiili)
SysteemiHiili-hankkeen päätavoitteena on parantaa menetelmällisiä valmiuksia ja ymmärrystä maankäytön muutosten vaikutusketjuista ja kokonaisvaikutuksista sekä tukea ilmastoviisaiden, kestävien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kansallisella, alueellisella, valuma-alue- ja paikallisella tasolla. Hankkeen läpileikkaavina teemoina ovat valuma-aluenäkökulma, systeemisyys, kokonaisvaltaisuus ja yhteiskehittäminen.

Climate University
Climate University provides free online courses for universities and everyone who wants to make the sustainability transition in the society real. The courses are made in multidisciplinary collaboration of several universities in Finland with the funding from the Ministry of Education and Culture, Finnish Innovation Fund Sitra and the participating universities.

Innovation Laboratories for Climate Actions ILCA
ILCA unites four higher education institutions (HEIs) and two research organisations under the theme of climate.

The project has three objectives:

  • strengthen human capital in climate innovation and entrepreneurship by training and mentoring students, academic and non-academic staff in systemic problem solving;
  • advance multi-disciplinary climate and social innovation capacity by establishing climate innovation laboratories, and involving ecosystem actors in the design of climate innovation projects;
  • support the preparedness and competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs) in climate transition and digitalisation.

The European Dual Studies University EU4Dual

Organisaatiot

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kuopion kaupunki
Pohjois-Savon liitto
Pohjois-Savon ELY-keskus
Itä-Suomen yliopisto
Ilmatieteen laitos
Suomen ympäristökeskus
Luonnonvarakeskus
Business Finland
Sitra
Huoltovarmuuskeskus
Suomen Punainen risti
Sisäministeriö
Ulkoministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö

Ilmastoturvallisuustyön hyödyntäjiä

Pohjois-Savon ilmastotiekartta
Puijo Summit
(säännöllinen tapahtuma)
Koli – Kohtaaminen huipulla
(säännöllinen tapahtuma)
Suomen ilmastoyliopisto Climate University
Itämeren maiden neuvoston ilmastoturvallisuustyö Suomen puheenjohtajakaudella 2023-24
Ukrainan ilmastotiekarttatyö
(yhteistyössä Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti)
YK:n humanitaarisen yhteistyön viikko
(vuosittainen foorumi, jossa ilmastoturvallisuustyö osana Suomen delegaatiota)
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030
(YK:n katastrofiriskien vähentämiseen tähtäävä kansainvälinen yhteistyö, ilmastoturvallisuus mukana sisäministeriön johtamassa Suomen koordinaatioryhmässä)