Oppaat

Maaperä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa -opas

Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääri-ilmiöt saavat paljon huomiota ja sopeutumis- ja varautumiskeskustelukin pyörii usein ääri-ilmiöiden ympärillä.  Yhtä suuri tai peräti suurempi merkitys Suomen maataloudelle on kuitenkin vähittäisillä pienemmillä muutoksilla, joista sateiden epätasaisempi jakautuminen on hyvä esimerkki. Vähittäiset muutokset koskettavat käytännössä kaikkia maatiloja ja toistuvat tiheämpään, ja vaikka satoa ei niissä menetetä kokonaan, satotason jääminen toistuvasti odotuksia pienemmäksi nakertaa vääjäämättä tilan taloutta. Tutustu oppaaseen täällä.

Metsätalouden varautuminen ilmastoriskeihin -opas

Oppaan tarkoituksena on vahvistaa varautumista ja sopeutumista metsätalouden ilmastoriskeihin, erityisesti sään ääri-ilmiöistä johtuviin metsätuhoihin. Oppaassa käsitellään tärkeimpiä toimenpidesuosituksia metsätalouden ilmastoriskien vähentämiseksi sekä luodaan tulevaisuusnäkymiä siitä, miten metsätaloutta on kehitettävä ilmastonmuutoksen edetessä. Tutustu oppaaseen täällä.

Oppaat ovat tuotettu Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeessa (S22173), joka on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke ajalla 1.5.2020–30.4.2023.

Julkaistut artikkelit ja blogikirjoitukset

Vuosi 2023

Blogi: Uusi uljas aluekehitys 8.11.2023
Mainos: Nyt on aika toimia, ilmastotyö konkretisoituu Pohjois-Savossa – kuntakohtaisesti laaditut ilmastokriisin riskikortit nostavat havainnot pöydälle 9.10.2023
Blogi: Ilmastoriskien hallinta 27.9.2023
Artikkeli: Savonia mukana Suomen ensimmäisillä ilmastoturvallisuusfestivaaleilla 25.8.2023
Artikkeli: Savonia mukaan Itämeren alueen turvallisuusyhteistyöhön 16.8.2023

Vuosi 2022

Blogi: Ilmastonmuutokseen varautuminen on myös varautumista positiivisiin muutoksiin 11.12.2022
Blogi: Vihreä siirtymä tuo pk-yrityksille uusia mahdollisuuksia 22.11.2022
Blogi: Viesti ilmastonmuutoksesta 16.11.2022
Blogi: Mitä kiertotalous tarkoittaa? 24.10.2022

Vuosi 2021

Blogi: Uljas uusi vastuullisuus 8.12.2021
Blogi: Meillä on kiire vihreään siirtymään 3.11.2021
Blogi: Aika sopeutua ilmastonmuutokseen 29.9.2021
Blogi: Vastuullisuus ja vihreä siirtymä yrityksissä 30.8.2021
Blogi: Ilmastotiekartalla 25.8.2021
Blogi: Savonia mukana globaalissa ilmastotyössä – rakennetaan yhdessä sivistyneesti inhimillistä turvallisuutta 12.8.2021
Blogi: Helteen vaikutukset terveyteemme 21.7.2021
Blogi: Kriisitietoisuudesta 21.7.2021
Blogi: Ilmastonmuutos ja terveysturvallisuus 12.7.2021
Blogi: Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt terveyteemme 22.6.2021
Blogi: Ilmasto- ja luontokatovaalit 9.6.2021
Blogi: Aika paikallisen ilmastojournalismin 12.5.2021
Blogi: Kohti kestävää kehitystä – Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto 31.3.2021
Blogi: Ilmastoturvallisuudessa varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin ja sopeudutaan muutoksiin – Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto 15.3.2021
Blogi: Ilmastoturvallisuus – Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto 27.1.2021