Savonia-ammattikorkeakoulu on julkaissut avoimen Ilmastonmuutos ja terveys -opintojakson, jossa hahmotetaan yleiskuvaa inhimillisestä turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista väestön terveyteen. Lisäksi opintojaksolla pohditaan sitä, miten ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä ja miten sen aiheuttamiin terveysvaikutuksiin voidaan varautua ja sopeutua. Opintojakson varsinaisena kohderyhmänä on terveydenhuollon henkilöstö, eri alojen opiskelijat, kuntien päättäjät ja työntekijät, lääkeyritysten henkilöstö, mutta opintojakson voi suorittaa kuka tahansa asiasta kiinnostunut.

Tutustu opintojakson materiaaleihin täällä.

Opintojakso on tuotettu Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeessa (S22173) ja se on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke ajalla 1.5.2020–30.4.2023.