Yrityksiltä on alettu vaatia enemmän vastuullisuutta ja se näkyy konkreettisesti muun muassa julkisissa hankinnoissa, yritysrahoituksessa ja yritystuissa sekä asiakaskäyttäytymisessä. Vastuullisuuden huomiointi oman yrityksen liiketoimintaan on edellytys jatkuvuudelle ja kilpailukyvylle sekä se voi olla myös vaatimus markkinoillepääsyssä.

Vaatimus vastuullisuudesta voi näyttäytyä yrityksen näkökulmasta haasteelliselta, mutta parhaimmassa tapauksessa se toimii kannattavuus- ja kilpailutekijöinä sekä on osa maineenhallintaa. Vastuullinen yritys kykenee ymmärtämään liiketoiminnan yhteiskunnallisen vaikutuksen ja tunnistamaan vastuullisuuden mukana tuomat mahdollisuudet.

Savonia-ammattikorkeakoulu on julkaissut avoimen Uusi vastuullisuus, 2 opintopisteen opintojakson, jonka tavoitteena on perehdyttää uuteen vastuullisuusajatteluun, joka kytkee ilmastotyön ja luonnonmonimuotoisuuden edistämisen osaksi liiketoiminnan kehittämistä. Opintojakso sisältää myös tietoa EU-taksonomiasta ja tekeillä olevasta EU:n yrityssääntelyuudistuksesta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää mitä uudella vastuullisuudella tarkoitetaan.
  • Ymmärtää vastuullisuuden merkityksen yrityksen toimintaan.
  • Osaa tulevaisuuden ennakoinnin perusteet.
  • Osaa perusteet vastuullisuuden mittaamisesta, raportoinnista ja viestimisestä.

Tutustu opintojakson materiaaleihin täällä.

Opintojakso on tuotettu Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeessa (S22173) ja se on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke ajalla 1.5.2020–30.4.2023.