Uusi vastuullisuus

Tämä yritysten käyttöön tarkoitettu materiaali koostuu Uusi vastuullisuus (2 op) opintojakson aineistosta. Aineisto on jaettu kuudelle (6) eri sivulle, joille pääset siirtymään alla olevista linkeistä tai sivun alalaidasta (Sivu 1, Sivu 2 jne.). Materiaali on tuotettu Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeessa (S22173) ja se on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke ajalla 1.5.2020–30.4.2023.

  1. Millaiseen maailmaan olemme matkalla?
  2. Kiertotalous menestyvän talouden uutena perustana
  3. Mitä on Uusi vastuullisuus?
  4. Yritysvastuu muutoksessa
  5. Tulevaisuustaidot ja ennakointikyvyt
  6. Viesti vastuullisuudesta

1. Millaiseen maailmaan olemme matkalla?

”Juuri kun maailma ryhtyi työstämään ilmastonmuutoshaastetta tosissaan ja todella leveällä rintamalla, joku Kiinassa söi lepakon, ja pandemian tulvaportit avautuivat. Kaksi vuotta myöhemmin, kun vihdoin eläteltiin toiveita pandemian osittaisesta selättämisestä, Vladimir Putin päätti hyökätä Ukrainaan. Kaiken tämän taustalla tikittää vääjäämättä etenevä luontokato.

Niskassamme on neljän kriisin kirous. Jokainen näistä neljästä vaatii yksikseenkin globaalien voimavarojen keskittämistä.

Ilmastonmuutokseen vastaaminen edellyttää vuosikymmenten mittaisia biljoonaluokan investointeja. Covid -pandemia maksaa maailmantaloudelle historiallisen paljon, ja seuraavaan pandemiaan varautuminen biljoonakaupalla lisää. Ukrainan sodan monipolvista laskua maksavat parhaillaan juuri ne maat, joiden pitäisi vastata muistakin globaaleista laskuista.

Yhtäkkiä joudumme priorisoimaan. Ukrainan sota seurauksineen tunkee ensinnä syliin. Kakkosena kirii Covid -pandemia, vaikka globaalin terveyskattavuuden luominen tulevien pandemioiden tuottaman iskun pehmentämiseksi onkin selvästi unohdettu. Häviäjä näyttäisi olevan luontokadon ja ilmastonmuutoksen kohtalonyhteys.

Julkisuuteen asti on jo ennättänyt muutama toive ilmastoasioiden laittamisesta vuosiksi hyllylle, odottamaan parempia aikoja. Parempia aikoja? Parhaat menivät jo. Hyllytys on itsetuhoinen ajatus.” – Pekka Reinikainen, Euroopan Unionin ilmastosopimuslähettiläs / Euroopan komissio / Pääosasto DG Clima, Vanhempi ilmastoneuvonantaja / Gaia Consulting Oy

Pekka Reinikaisen videoluento (45:25) Millaiseen maailmaan olemme matkalla? -osa 1, tuottaja Savonia-ammattikorkeakoulu. Kiertotalous menestyvän talouden uutena perustana.