Yrityksiltä on alettu vaatia enemmän vastuullisuutta ja se näkyy konkreettisesti muun muassa julkisissa hankinnoissa, yritysrahoituksessa ja yritystuissa sekä asiakaskäyttäytymisessä. Vastuullisuuden huomiointi oman yrityksen liiketoiminnassa on usein edellytys jatkuvuudelle ja kilpailukyvylle sekä se voi olla myös vaatimus markkinoillepääsyssä.

Vaatimus vastuullisuudesta voi näyttäytyä yrityksen näkökulmasta haasteelliselta, mutta parhaimmassa tapauksessa se toimii kannattavuus- ja kilpailutekijöinä sekä on osa maineenhallintaa. Vastuullinen yritys kykenee ymmärtämään liiketoiminnan yhteiskunnallisen vaikutuksen ja tunnistamaan vastuullisuuden mukana tuomat mahdollisuudet.

Savonia järjestää pohjoissavolaisille pk-yrityksille maksutonta vastuullisuussparrausta vuoden 2022 aikana Uusi vastuullisuus -sparrausohjelmassa. Sparrausohjelma perehdyttää uuteen vastuullisuusajatteluun, jonka taustalla ovat globaali kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelma ja luonnonmonimuotoisuuden heikkeneminen. Sparrausohjelma sisältää myös tietoa EU-taksonomiasta ja tekeillä olevasta EU:n yrityssääntelyuudistuksesta.

Uusi vastuullisuus -sparrausohjelman rakenne:

Sparrausohjelman tuottaa Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hanke. Yhteistyökumppaneina ovat Toimisto2030 Oy ja Third Rock Finland Oy. Sparrausohjelmaa on mahdollisuus täydentää Savonian Uusi vastuullisuus -verkkokurssilla, joka on kahden opintopisteen laajuinen.

Sparraus on osa pohjoissavolaisille yrityksille suunnattua Vihreän siirtymän neuvontakokonaisuutta, jota toteuttavat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu (Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto), Business Kuopio, Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut, Business Center Pohjois-Savo ja Navitas Yrityspalvelut.

Kysy lisää: Jyri Wuorisalo, jyri.wuorisalo@savonia.fi, 044 785 6914