Yrityksiltä on alettu vaatia enemmän vastuullisuutta ja se näkyy konkreettisesti muun muassa julkisissa hankinnoissa, yritysrahoituksessa ja yritystuissa sekä asiakaskäyttäytymisessä. Vastuullisuuden huomiointi oman yrityksen liiketoiminnassa on usein edellytys jatkuvuudelle ja kilpailukyvylle sekä se voi olla myös vaatimus markkinoillepääsyssä.

Vaatimus vastuullisuudesta voi näyttäytyä yrityksen näkökulmasta haasteelliselta, mutta parhaimmassa tapauksessa se toimii kannattavuus- ja kilpailutekijöinä sekä on osa maineenhallintaa. Vastuullinen yritys kykenee ymmärtämään liiketoiminnan yhteiskunnallisen vaikutuksen ja tunnistamaan vastuullisuuden mukana tuomat mahdollisuudet.

Savonia järjesti pohjoissavolaisille pk-yrityksille maksutonta vastuullisuussparrausta vuoden 2022 aikana Uusi vastuullisuus -sparrausohjelmassa. Sparrausohjelma perehdytti uuteen vastuullisuusajatteluun, jonka taustalla ovat globaali kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelma ja luonnonmonimuotoisuuden heikkeneminen. Sparrausohjelma sisälsi myös tietoa EU-taksonomiasta ja tekeillä olevasta EU:n yrityssääntelyuudistuksesta.

Sparrausohjelman tuotti Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hanke. Yhteistyökumppaneina olivat Toimisto2030 Oy ja Third Rock Finland Oy. Sparrausohjelmaan liittyi Savonian Uusi vastuullisuus -verkkokurssi, joka on kahden opintopisteen laajuinen.

Uusi vastuullisuus -sparrausohjelman verkkoluennot:

Vastuullisuus PK-yritysten mahdollisuutena. Leo Stranius, Third Rock Finland Oy

Vastuullisuusviestintä. Leo Stranius, Third Rock Finland Oy

Yritysesimerkkejä vastuullisuudesta. Fenia Niemitz, Third Rock Finland Oy

Verkkoluennot on tuotettu Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeessa (S22173) ja se on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke ajalla 1.5.2020–30.4.2023.