Ilmastoturvallisuuden koulutus on tarkoitettu kaikille ilmastonmuutokseen varautumisesta ja sopeutumisesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on ilmastonmuutokseen liittyvän varautumis- ja sopeutumisosaamisen hankkiminen ja osaamisen syventäminen. Koulutuksessa perehdytään monialaisesti ilmastoturvallisuuden ja vihreän siirtymän, sekä vastuullisen toiminnan kansallisiin sekä kansainvälisiin sääntely- ja ohjausmekanismeihin. Koulutus lisää valmiuksia suunnitella ja toteuttaa ilmastoturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä ja ilmastoviestintää osana oman alansa toimintaa. 

Julkaistut verkkokoulutukset ja -kurssit

Ilmastoturvallisuuden osaajakoulutus on tarkoitettu kaikille ilmastonmuutokseen varautumisesta ja sopeutumisesta kiinnostuneille, jotka ovat suorittaneet vähintään ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon. Koulutuksen yhteiseen osaan sisältyvät opintojaksot ovat monialaisia. Alakohtaisissa opinnoissa voi valita opintojaksoja terveys-, luonnonvara- tai teknologia-alalta.

Ilmastonmuutos ja terveys -opintojakso, jossa hahmotetaan yleiskuvaa inhimillisestä turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista väestön terveyteen. Lisäksi opintojaksolla pohditaan sitä, miten ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä ja miten sen aiheuttamiin terveysvaikutuksiin voidaan varautua ja sopeutua. Opintojakson varsinaisena kohderyhmänä on terveydenhuollon henkilöstö, eri alojen opiskelijat, kuntien päättäjät ja työntekijät, lääkeyritysten henkilöstö, mutta opintojakson voi suorittaa kuka tahansa asiasta kiinnostunut. 

Uusi vastuullisuus -opintojakso, joka perehdyttää uuteen vastuullisuusajatteluun, joka kytkee ilmastotyön ja luonnonmonimuotoisuuden edistämisen osaksi liiketoiminnan kehittämistä. Opintojakso sisältää myös tietoa EU-taksonomiasta ja tekeillä olevasta EU:n yrityssääntelyuudistuksesta.