Käynnissä nyt: Ilmastokriisi – alueellinen sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Hanke kohdistuu ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen. Erityistavoitteessa tavoitellaan aktiivista varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kielteisten vaikutusten ennakointia ja vähentämistä sekä myönteisten vaikutusten luomiin mahdollisuuksiin tarttumista. Sopeutuminen on ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien toimien rinnalla välttämätöntä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2023-31.5.2025.
Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke.


Päättynyt: Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto

Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Savon maa- ja metsätalouden varautumista ja resilienssikykyä suhteessa sään ääri-ilmiöihin.

Tavoitteena on vaikuttaa myös ihmisten arkeen, inhimilliseen turvallisuuteen kuten vesi-, ruoka- ja terveysturvallisuuteen. Hankkeessa luodaan Pohjois-Savon maa- ja metsätalouden elinkeinoja tukeva ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto ja ilmastoturvallisuuden oppimisympäristö. Hanke edistää Pohjois-Savon maa- ja metsätaloussektorin ilmastoturvallisuuden osaamisen kautta alan elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämistä ja elinvoimaisuuden edistämistä sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamista.

Hanke toteutettiin ajalla 1.5.2020–30.4.2023.
Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto (S22173) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke.