Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto

Ilmastoturvallisuus on uusi näkökulma ilmastokriisiin ja luontokatoon. Ilmastoturvallisuus muodostuu ilmastonmuutoksen hillinnästä, varautumisesta ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Sopeutumista tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa pikaisesti, koska ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt lisääntyvät yhä nopeutuvassa tahdissa ja ne vaikuttavat suoraan alueiden kehitykseen ja elinkeinojen tulevaisuuteen.

riippusilta

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Savon maa- ja metsätalouden varautumista ja resilienssikykyä suhteessa sään ääri-ilmiöihin.

Tavoitteena on vaikuttaa myös ihmisten arkeen, inhimilliseen turvallisuuteen kuten vesi-, ruoka- ja terveysturvallisuuteen. Hankkeessa luodaan Pohjois-Savon maa- ja metsätalouden elinkeinoja tukeva ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto ja ilmastoturvallisuuden oppimisympäristö. Hanke edistää Pohjois-Savon maa- ja metsätaloussektorin ilmastoturvallisuuden osaamisen kautta alan elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämistä ja elinvoimaisuuden edistämistä sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamista.

Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto (S22173) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2020–30.4.2023.

Hankkeen keskeisiä tuotoksia

Ilmastoturvallisuuden osaajakoulutus
Maaperä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa -opas
Metsätalouden varautuminen ilmastoriskeihin -opas
Vaikuttavuuden ennakkoarviointi PRIA -menetelmä
Vastuullisuussparraus-verkkoluennot yrityksille
Uusi vastuullisuus -materiaali yrityksille
Uusi vastuullisuus -verkkokurssi
Ilmastonmuutos ja terveys -materiaali
Ilmastonmuutos ja terveys -verkkokurssi