Metsätalouden varautuminen ilmastoriskeihin -opas

Tämän oppaan tarkoituksena on vahvistaa varautumista ja sopeutumista metsätalouden ilmastoriskeihin, erityisesti sään ääri-ilmiöistä johtuviin metsätuhoihin. Oppaassa käsitellään tärkeimpiä toimenpidesuosituksia metsätalouden ilmastoriskien vähentämiseksi sekä luodaan tulevaisuusnäkymiä siitä, miten metsätaloutta on kehitettävä ilmastonmuutoksen edetessä. Opas on tuotettu Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeessa (S22173) ja se on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke ajalla 1.5.2020–30.4.2023.

Aineisto on jaettu kuudelle (6) eri sivulle, joille pääset siirtymään alla olevista linkeistä tai sivun alalaidasta (Sivu 1, Sivu 2 jne.).

  1. Ilmastonmuutoksen vaikutus äkillisten sääilmiöiden kannalta
  2. Sopeutuminen ilmastonmuutokseen, varautuminen tuhoihin ja toiminta tuhotilanteessa
  3. Karttatyökalut riskien hallinnassa ja paikkatieto alueellisessa varautumisessa
  4. ”Koillis-Savon malli” – yhteistyö metsänhoitoyhdistys ja pelastuslaitos
  5. Metsäpalojen hallinta
  6. Ilmastonmuutokseen varautuminen – case Savon Voima Verkko Oy

1. Ilmastonmuutoksen vaikutus äkillisten sääilmiöiden kannalta

Video: Ilmastonmuutoksen vaikutus äkillisten sääilmiöiden kannalta. Ilari Lehtonen, Ilmatieteen laitos. Metsätalous ja sään ääri-ilmiöt -webinaari metsäammattilaisille 12.11.2021.

Hyödyllisiä linkkejä

Ilmastonmuutoksen seuraukset, Euroopan komissio

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030

Metsät ja ilmastonmuutos, Maa- ja metsätalousministeriö

Mitä me maa- ja metsätaloustuottajat voimme tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?, MTK