Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääri-ilmiöt saavat paljon huomiota ja sopeutumis- ja varautumiskeskustelukin pyörii usein ääri-ilmiöiden ympärillä.  Yhtä suuri tai peräti suurempi merkitys Suomen maataloudelle on kuitenkin vähittäisillä pienemmillä muutoksilla, joista sateiden epätasaisempi jakautuminen on hyvä esimerkki. Vähittäiset muutokset koskettavat käytännössä kaikkia maatiloja ja toistuvat tiheämpään, ja vaikka satoa ei niissä menetetä kokonaan, satotason jääminen toistuvasti odotuksia pienemmäksi nakertaa vääjäämättä tilan taloutta.

Tämän oppaan teemaksi valikoitui maan vesitalous ja kasvukunto. Mahdollisuudet varautua sään oikkuihin ovat rajalliset, ja etenkin ääri-ilmiön sattuessa kohdalle isoilta satotappioilta on vaikea välttyä. Pienempiin muutoksiin pystytään kuitenkin sopeutumaan ja kustannustehokkaimmat keinot ovat nimenomaan peltojen vesitalouden ja kasvukunnon turvaamista. Negatiivisiin muutoksiin varautumisen lisäksi on niin ikään tärkeää kyetä hyödyntämään muutoksen tuomat mahdollisuudet. Esimerkiksi pidentyvästä ja lämpimämmästä kasvukaudesta pitäisi päästä myös hyötymään. Sekin vaatii toimivan vesitalouden ja kunnossa olevan maaperän. Maan vesitalouden ja kasvukunnon vaaliminen on samalla kannattavan ja kestävän tuotannon perustan rakentamista, jonka varaan sopeutumistyötä on hyvä jatkaa.

Opas on tuotettu Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeessa (S22173) ja se on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke ajalla 1.5.2020–30.4.2023.

Maaperä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa -opas