Ilmastokriisi – alueellinen sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hanke (A80126) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2023 – 31.5.2025.

Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen

Hankkeen tiivistelmä

Hanke kohdistuu ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen. Erityistavoitteessa tavoitellaan aktiivista varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kielteisten vaikutusten ennakointia ja vähentämistä sekä myönteisten vaikutusten luomiin mahdollisuuksiin tarttumista. Sopeutuminen on ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien toimien rinnalla välttämätöntä. Yhteiskunnan yleisesti hyvästä varautumisen tasosta huolimatta alueet, elinkeinot ja väestöryhmät ovat haavoittuvia ja alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Hankkeessa myös kansainvälistymistä tukevia toimenpiteitä, joilla voi olla alueen TKI-toimijoille ja yrityksille hyötyä hankkeen päätyttyä. Hankkeen kautta saadaan alueellista turvallisuuden tila (ATT) -mallia vietyä eteenpäin yhdessä alueen viranomaisten, elinkeinoelämän ja TKI-toimijoiden kanssa. Hankkeen kautta tuodaan sidosryhmille tukea kehittää toimintaa ilmaston muutokseen sopeutumiseen ja vastuullisesta yritystoiminnasta viestimiseen.

Toimenpiteissä tuodaan yhteen alueelliset muut toimijat ja hankkeet yhteiskehittämisen menetelmien kautta, kehitetään yrityksille menetelmiä riskienhallintaan, kehitetään ilmastoviestinnän tapoja toimialojen tarpeisiin ja rakennetaan kansainvälistä yhteistyötä luoden mahdollisuuksia yrityksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä. Hankkeen tulokset juurrutetaan osaksi yhteistyössä Pohjois-Savon kokonaisturvallisuuden klusterin ja Huoltovarmuusorganisaation kanssa Pohjois-Savoon.