Ilmastonmuutoksen ja terveyden yhteys

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, joka vaikeuttaa miljoonien ihmisten elämää kaikkialla. Ilmastonmuutoksen seurauksena lämpötilat tulevat nousemaan ja sademäärät lisääntymään. Näiden lisäksi lumipeiteaika lyhenee ja routaa on vähemmän. Suomessa ilmastonmuutos näkyy erityisesti talvien lämpötilojen kohoamisena ja ennusteen mukaan Suomen lämpötila nousee tulevaisuudessa muuta maailmaa keskimääräisesti nopeammin.

THL:n (2021) mukaan edellä mainitut sään ääri-ilmiöt tulevat vaikuttamaan myös suomalaisten terveyteen. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia ovat esimerkiksi vesivälitteiset epidemiat, helteistä aiheutuvat terveyshaitat, vektorivälitteiset infektiosairaudet, liukastumistapaturmat ja rakennusten kosteusvaurioihin liittyvät sisäilmaongelmat.

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi meidän tulee osata varautua ja sopeutua sään ääri-ilmiöihin sekä niiden aiheuttamiin erilaisiin terveys- ja turvallisuusuhkiin. THL:n (2021) mukaan terveyssektorin tulee kyetä edistämään sopeutumistaan kehittämällä terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköiden varautumista häiriötilanteisiin, parantamalla kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutoksen terveysriskeistä sekä seuraamalla ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeessa kehitettiin seuraavia asioita terveysturvallisuuteen liittyen:

  1. Alueellisen ilmastoturvallisuuteen liittyvän terveysturvallisuuden yhteistyöverkoston rakentaminen
  2. Koulutustarpeiden kartoittaminen
  3. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen

Hankkeessa toteutettiin Ilmastonmuutos ja terveys -opintojakso, jossa hahmotetaan yleiskuvaa inhimillisestä turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista väestön terveyteen. Lisäksi opintojaksolla pohditaan sitä, miten ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä ja miten sen aiheuttamiin terveysvaikutuksiin voidaan varautua ja sopeutua. Opintojakson varsinaisena kohderyhmänä on terveydenhuollon henkilöstö, eri alojen opiskelijat, kuntien päättäjät ja työntekijät, lääkeyritysten henkilöstö, mutta opintojakson voi suorittaa kuka tahansa asiasta kiinnostunut.