Vihreä siirtymä yrityksissä, 29.10.2021 klo 10-12

Hotelli Puijonsarvi Minna Canthin katu 16 Kuopio

Yritysten asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita yritysten vastuullisuudesta. Vaatimus vastuullisuudesta näkyy myös julkisissa hankinnoissa ja yritystoimintaa rahoittavat julkiset ja yksityiset tahot edellyttävät niiltä toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ...

Metsätalous ja sään ääri-ilmiöt -webinaari metsäammattilaisille, 12.11.2021 klo 9-12

Teams

Webinaarin tarkoituksena on vahvistaa varautumista ja sopeutumista metsätalouden ilmastoriskeihin, erityisesti sään ääri-ilmiöistä johtuviin metsätuhoihin. Webinaarissa käsitellään tärkeimpiä toimenpidesuosituksia metsätalouden ilmastoriskien vähentämiseksi sekä luodaan tulevaisuusnäkymiä siitä, miten metsätaloutta on kehitettävä ilmastonmuutoksen ...